เลขเด็ด

กวาดบ้านตอนกลางคืนได้ไหม ลางบอกเหตุดีร้าย?

โบราณห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืน แต่หากมีเหตุจำเป็นจนด้องกวาดบ้านตอนกลางคืนก็มีวิธีการแก้ไขเรื่องร้ายได้ แถมยังมีเลขเด็ดแนะนำ..

admin

28 กันยายน 2023