บทสวดกรณียเมตตสูตร ช่วยให้ความรักดีมีแต่คนเอ็นดู

บทสวดกรณียเมตตาสูตร ช่วยให้ความรักดีมีแต่คนเอ็นดู

บทสวดกรณียเมตตสูตร คาถาเมตตามหานิยม

สวดมนต์ กรณียเมตตสูตร เป็นพระสูตรในขุททกปาฐะ ขุททกนิกาย ของพระสุตตันตปิฎก เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญเมตตา และการปฏิบัติตนเพื่อเจริญธรรม  เป็นบทสวดมนต์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้สวดไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ หากท่านยิ่งสวดทุกวันชีวิตของท่านนั้นก็จะมีแต่คนรักคนเมตตามากยิ่งขึ้นเลยก็ว่าได้

สวด เมตตามหานิยม บทสวดกรณียเมตตาสูตรถ้าสวดเป็นประจำแล้วนั้นจะทำให้เทวดารักเทวดาหลง และไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนก็จะทำให้ภูตผีหรือวิญญาณก็จะเมตตาเอ็นดูท่าน และเหล่าสรรพสัตว์จะเมตตาเอ็นดูท่าน บอกเลยว่าหากยิ่งเป็นการสวดเป็นประจำนั้นก็จะเห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากคนที่มีปัญหาในด้านชีวิตของท่านในทุกๆด้านก็จะกลับเรื่องๆร้ายๆของท่านนั้นให้กลับมาเป็นเรื่องๆได้ รวมไปถึงเรื่องของสุภาพต่างๆ ที่กำลังแย่ก็อาจช่วยให้ท่านนั้นสามารถหาวันหายคืนได้เลยทีเดียว หรือท่านที่ตกงานและต้องการงานใหม่เรานั้นขอแนะนำให้ท่านสวดกรณียเมตตาสูตรเลยให้สวดเป็นประจำทุกวัน ก็จะทำให้ท่านนั้นได้งานใหม่ได้ง่ายเลยก็ว่าได้

โดยถือได้ว่าบทสวดกรณียเมตตาสูตรนั้นเป็นบทสวดที่เทวดาทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่ปกปักคุ้มครองท่านหรือรวมไปทั้งเทวดาทุกองค์ก็ล้วนแต่ชอบฟังบทสวดบทนี้เป็นอย่างมาก เพราะเดิมที่นั้นเป็นบทสวดที่พระพุทธเจ้านั้นได้แนะนำให้กับพระสงฆ์มาสวดเพื่อเป็นการเจริญธรรมต่อไป โดยทำให้เทวาได้ฟังแล้วนั้นรู้สึกถึงการขวนขวายเพื่อความสุขของพระสงฆ์ที่สวดมนต์กรณียเมตตสูตร ทำให้บทสวดมนต์นี้เป็นบท สวด เมตตามหานิยม เพื่อให้ทุกคนรักใคร่เอ็นดูคนที่สวด และได้มีการสืบต่อบทสวดมนต์นี้มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเลยก็ว่าได้

วิธีการสวดกรณียเมตตสูตร เมตตามหานิยม

  • สามารถเลือกเวลาที่ท่านนั้นต้องการจะสวดมนต์ได้ตามที่ท่านสะดวก เช้า กลางวัน เย็น
  • ตั้งจิตใจของท่านให้นิ่งสงบ โดยตั้งจิตอธิษฐานถึงเทวดาที่คุ้มครองท่านให้มารวมฟังบทสวดมนต์กรณียเมตตสูตร
  • บทสวดของกรณียเมตตสูตร สวด เมตตามหานิยม มีให้ท่านเลือกทั้งแบบย่อและแบบฉบับเต็ม หากท่านมาเวลาก็สามารถท่องแบบฉบับเต็มได้ แต่หากท่านนั้นมีเวลาในการสวดน้อยเราขอแนะนำให้ท่านสวดในรูปแบบของบทสวดย่อ เพื่อให้ท่านนั้นสามารถท่องให้เห็นผล แต่ก็เกิดประสิทธิภาพสูงมากที่สุด
บทสวดมนต์กรณียเมตตสูตร แบบย่อ

บทสวดมนต์กรณียเมตตสูตร แบบย่อ

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย

อะปะริมาณัง อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง

อะเวรัง อะสะปัตตัง ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน

วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ

พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ

สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน กาเมสุ วิเนยยะ

เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ

กรณียเมตตสูตร คือ พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อเจริญเมตตาธรรม ควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีปัญญารักษาตน ไม่คะนอง ไม่ยึดติดในตระกูลทั้งหลาย ดังนั้นให้ สวด เมตตามหานิยม ทุกวันเป็นประจำแล้วจะดี สวดให้ศัตรูร้ายหายไป กลายกลับมาเป็นมิตร มีความเมตตาให้กับท่านเองมากยิ่งขึ้น และในเรื่องของความรักก็ส่งผลเห็นได้ชัดเป็นอย่างมากด้วยอีกเช่นเดียวกันเลยก็ว่าได้ ใครไม่รักหรือใครไม่สนใจให้ลองสวดบทนี้ดู เพราะชีวิตท่านอาจจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยก็ว่าได้

สวดมนต์ กรณียเมตตสูตร ถือได้ว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สวดแล้วเทวดาจะรักเทวดาจะหลงในตัวท่านไม่ว่าขออะไรก็ได้ทั้งหมด ยิ่งสวดยิ่งเห็นผล ไม่ว่าใครที่ชีวิตมีแต่ปัญหาให้สวดมนต์กรณียเมตตสูตรเมตตามหานิยม เพื่อเปิดทางขอให้เทวดาท่านช่วยให้ชีวิตท่านดีขึ้น โดยทุกวันไม่แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อ:
หลวงปู่สรวงคาถาถูกหวย นิมิตรวยในพริบตา