ขอโชค

แก้บน ไอไข่ วัดเจดีย์ ที่ถูกต้องครบถ้วน!

แก้บน ไอไข่ วัดเจดีย์ อาจมีการบอกต่อรับฟังกันมาแบบผิดแปลกแตกต่าง ซึ่งเราควรรักษาวิธีการจากผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่แบบดั้งเดิมไว้ ดังนี้… 

admin

2 กันยายน 2023

ขอโชค

คาถาไอไข่ วัดเจดีย์ ถวายของขอพรสมดังใจ

คาถาไอไข่ วัดเจดีย์ หรือ คาถากุมารไข่ ใช้สำหรับการถวายของที่ไม่ใช่การแก้บน ใช้ธูปกี่ดอก ถวายของที่ไอไข่ชอบ เช่น น้ำแดง ขนมเปี๊ย..

admin

1 กันยายน 2023