ขอโชค

แก้บน ไอไข่ วัดเจดีย์ ที่ถูกต้องครบถ้วน!

แก้บน ไอไข่ วัดเจดีย์ อาจมีการบอกต่อรับฟังกันมาแบบผิดแปลกแตกต่าง ซึ่งเราควรรักษาวิธีการจากผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่แบบดั้งเดิมไว้ ดังนี้… 

admin

2 กันยายน 2023