เลขเด็ด

มดเดินเป็นแถว ลางบอกเหตุ เลขเด็ดอะไร?

มดเดินเป็นแถว มันอาจจะเป็นมดอพยพที่รับรู้ได้ว่าฝนกำลังจะตก แม้จะไม่ได้สื่อลางดีหรือร้ายแต่ยังบอกเลขเด็ดได้…

admin

25 สิงหาคม 2023