เลขเด็ด

พัดลมไม่หมุนเกิดจากลางบอกเหตุ เลขเด็ดอะไร

การที่ทำอะไรเพลินๆอยู่อย่างปกติ แต่แล้วก็เกิดเหตุพัดลมไม่หมุน ซึ่งในเบื้องต้นอาจเกิดจากไฟฟ้าดับ แต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ก็ล้วนเป็นลางบอกเหตุเลขเด็ด..

admin

13 มีนาคม 2023