ขอโชค

คาถาไอไข่ วัดเจดีย์ ถวายของขอพรสมดังใจ

คาถาไอไข่ วัดเจดีย์ หรือ คาถากุมารไข่ ใช้สำหรับการถวายของที่ไม่ใช่การแก้บน ใช้ธูปกี่ดอก ถวายของที่ไอไข่ชอบ เช่น น้ำแดง ขนมเปี๊ย..

admin

1 กันยายน 2023