เลขเด็ด

คันเท้าซ้าย ลางบอกเหตุ เลขเด็ดอะไร?

อาการคันเท้าซ้ายมีตุ่มมีผื่นหรือไม่ก็เป็นลางบอกเลขเด็ดได้ และมีความหมายทำนายลางบอกเหตุได้ คันเท้า ยิ่งเกายิ่งคัน อาจเพราะอยากให้ซื้อหวย

admin

14 มีนาคม 2022