เลขเด็ด

วัวไม่กินหญ้า ควายไม่กินหญ้า ลางบอกเหตุ เลขเด็ดอะไร?

การเห็นวัวไม่กินหญ้า ควายไม่กินหญ้า สาเหตุอาจจะเป็นเพราะมันป่วย แต่ก็ยังสื่อเป็นลางบอกเหตุ และมีเลขเด็ดให้โชคได้..

admin

20 กันยายน 2023