เลขเด็ด

คนหลายเสียง คบไม่ได้ ลางบอกเหตุ เลขเด็ดอะไร?

การที่ใช้ชีวิตประจำวัน แล้วได้เจอคนอื่นๆที่มีลักษณะเฉพาะเช่น คนหลายเสียง ที่มีเสียงสูง เสียงกลาง เสียงต่ำก็เป็นลางบอกเหตุ เลขเด็ดได้..

admin

21 กันยายน 2023