ขอโชค

บทสวดกรณียเมตตสูตร ช่วยให้ความรักดีมีแต่คนเอ็นดู

สวดมนต์ กรณียเมตตสูตร เป็นพระสูตรในขุททกปาฐะ ขุททกนิกาย ของพระสุตตันตปิฎก ถือเป็นคาถาเมตตามหานิยม โดยเรามีสวดแบบย่อ..

admin

10 มกราคม 2024