บูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยในเรื่องของอะไรบ้างและทำไมถึงต้องบูชา

บูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยในเรื่องของอะไรบ้างและทำไมถึงต้องบูชา

บูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยให้ ขอโชคลาภได้มากมาย

ท้าวเวสสุวรรณช่วยในเรื่องของอะไรบ้าง ขออะไรก็ได้อย่างนั้นจริงหรือไม่ เพราะท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลาอย่างยาวนานอย่างมาก จิตใจดีท่านจะส่งเสริมแต่หากจิตใจท่านไม่สะอาดท่านก็อาจจะไม่ช่วย ดังนั้นหากใครที่คิดกำลังจะบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณต้องรู้จักกับตำนานของท่านก่อนเท่านั้น เพื่อให้ท่านนั้นสามารถบูชาท้าวเวสสุวรรณได้ดีมากที่สุด

รู้กันหรือไม่ว่าท้าวเวสสุวรรณ เป็นใครทำไมบางคนบูชา ขอโชคลาภเท้าเวสสุวรรณ เพื่อความร่ำรวยแต่ทำไมบางคนกราบไหว้เพราะกลัว ท้าวเวสสุวรรณมีที่มาจากอินเดียและมีหลายตำนานทั้งจากศาสนาฮินดูพุทธเชน แต่อาจจะเล่าถึงทางฝั่งพูดเป็นหลัก ท้าวเวสสุวรรณเป็น หนึ่ง ไม่สิจาตุมหาราชสถิตย์บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งก็คือสวรรค์ชั้นที่ หนึ่ง ที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มากที่สุดโดยในส่วนชั้นนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนปกครองโดยเท้าตาตุโลกบาลทั้ง 4 ได้แก่เข้าท้าวธตรฐปกครองทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหกปกครองทิศใต้ท้าววิรูปักข์ดูแลทิศตะวันตกเป็นเจ้าแห่งพญานาคบริวารเป็นพญานาคาพญานาคีทั้งปวงและองค์ และท้าวเวสสุวรรณหรือเท่ากูเวตคอยดูแลทางด้านทิศเหนือท้าวเวสวรรณเป็นราชาธิบดีของยักษ์ทั้งหลายเป็นผู้ปกครองบรรดาอสูรภูติผีปีศาจร้ายคอยดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาท้าวเวสสุวรรณยังเป็นผู้รักษาขุมทรัพย์ของแผ่นดิน

เหตุผลที่ต้องบูชาท้าวเวสสุวรรณ

เหตุผลที่ต้องบูชาท้าวเวสสุวรรณ

เพราะท้าวเวสสุวรรณเป็นมหาเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมีอำนาจในการประทานทรัพย์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติดี แต่ที่เราเห็นบ่อยๆคือปางจาตุมหาราชเป็นอย่างร่างใหญ่ดูน่าเกรงขามมีรูปกายสีเขียวออกดำมีเครื่องนุ่งห่มสีเขียวถึงปานนี้จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทำเล็บ ผีภูติผีปีศาจวิญญาณสัมภเวสีป้องกันเสนียดคุณไสยสิ่งอัปมงคลต่างๆทั้งกันทั้งแก้ท่านช่วยได้โหมดใครดวงตกมีสิ่งไม่ดีครอบงำเจ็บป่วยอย่างหาสาเหตุไม่ได้ให้มาไหว้ ขอโชคลาภเท้าเวสสุวรรณ ปางนี้ และหากผู้ใดบูชาท่านด้วยความศรัทธาจะประสบแต่ความโชคดีมีโชคมีทรัพย์มีแต่ความสำเร็จและแล้วพลาดจากสิ่งร้ายๆใดๆทั้งปวงอีกบ้าง หนึ่ง ที่เรามัก เห็นกันคือต่างหน้าเทปหรือปางพรหมมาสูติเทพปางนี้จะเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมมีรูปกายสีทองมีเครื่องนุ่งห่มสีทองโดยท่านจะประทานพรให้แก่ผู้ที่มาขอในเรื่องเงินทองโชคลาภต่างๆและเนื่องจากถ้าไม่ส่วนเป็นผู้คอยดูแลพระพุทธ หยดโหมดเสยงชวคราว ศาสนาเรามักจะเห็นรูปปั้นยักษ์เฝ้าประตูที่หน้าวัดบูดหรือสถานที่สำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธเห็นมีต้นเดียวคือท้าวเวสสุวรรณแต่ถ้ามี สอง ตนยืนคู่กันจะเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณที่คอยทำหน้าที่ปกปักรักษาบริเวณวัดนั่นเอง

ที่สำคัญท้าวเวสสุวรรณนี้เป็นชื่อตำแหน่งไม่ใช่ชื่อของเทพโดยตำแหน่งนี้จะมีเทพเทวดาที่เหมาะสมเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากมารับตำแหน่งอยู่เสมอโดยท้าวเวสสุวรรณองค์ปัจจุบันในอดีตชาติเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์สมัยพุทธกาลท่านเป็นครั้งที่มีชื่อว่ากุเวรเป็นคนใจดีมีเมตตากรุณาประกอบอาชีพสุจริต แอบบอกว่าทำไร่อ้อยและมักจะคั้นน้ำอ้อยแจกจ่ายเป็นทานอยู่เสมอหนุ่มแว่นคนนี้ยังได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งแสดงธรรมให้กับสุพันทะปริพาชกสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบวชให้ก่อนปรินิพพานของเหตุการณ์นี้เองก็ทำให้หนุ่มกูเวสำเร็จพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันสุดท้ายท่านก็มาเกิดเป็นเทพบุตรชั้นจาตุมหาราช การมีนามว่ากุเวรเทพบุตรหรือต่อมาก็ได้ขึ้นครองราชย์เป็นผู้ปกครองดูแลส่วนชั้นที่ หนึ่ง ด้านทิศเหนือคือตำแหน่งท้าวเวสสุวรรณนั่นเอง ดังนั้นคนไทยจึงนิยมบูชา ขอโชคลาภท้าวเวสสุวรรณ เพื่อช่วยปกป้องและคุ้มครองให้ท่านนั้นพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และยิ่งช่วยให้ท่านนั้นทำมาค้าขายรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้

ท้าวเวสสุวรรณช่วยในเรื่องของอะไรบ้าง ท่านจะได้รับพรและการคุ้มครองปกป้องจากสิ่งชั่วหลายที่ทำให้หลายๆคนกลัวสิ่งไม่ดีนั้นจะหมดไป และส่งเสริมการค้าขายให้ท่านร่ำรวย และให้ท่านพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดี แต่ผู้บูชานั้นจะต้องมีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์ และได้อย่าคิดชั่วทำร้ายผู้อื่นโดยเด็ดขาด เพราะท่านจะไม่มีทางช่วยคนชั่วอย่างแน่นอน

เนื้อหาเสริมโชค:
ที่เมนู ขอโชค มีเนื้อหาดีๆมากมายเช่น คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย โชคลาภ เงินทองมั่งมี!